Kontakt


Poniżej kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację

Oblicz Kariery 2024 w UJ CM

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Koordynatorzy z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

mgr Marek Bauer
E-MAIL: marek.bauer@uj.edu.pl
TEL: 12 422 42 48

mgr Dorota Kwapisz
E-MAIL: dorota.kwapisz@uj.edu.pl

Wydział Lekarski

Koordynatorzy z ramienia IFMSA POLAND – Oddział Kraków

Koordynatorzy z ramienia SAMORZĄDU STUDENTÓW
UJ CM

Koordynatorzy z ramienia POLSKIEGO TOWARZYSTWO STUDENTÓW STOMATOLOGII UJ CM

Koordynator z ramienia STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO UJ CM

Wydział Farmaceutyczny

Koordynatorzy ramienia POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDENTÓW FARMACJI
UJ CM

Koordynatorzy z ramienia STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH UJ CM

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Koordynatorzy z ramienia SAMORZĄDU STUDENTÓW
UJ CM