Kontakt


Poniżej kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację

Oblicz Kariery 2019 w UJ CM

Koordynator z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

mgr Marek Bauer
E-MAIL: marek.bauer@uj.edu.pl
TEL: 12 422 42 48

Koordynatorzy z ramienia IFMSA POLAND – Oddział Kraków

Koordynatorzy z ramienia SAMORZĄDU STUDENTÓW
UJ CM

Koordynator z ramienia POLSKIEGO TOWARZYSTWO STUDENTÓW STOMATOLOGII UJ CM

Koordynatorzy z ramienia STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO UJ CM

Koordynatorki z ramienia POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDENTÓW FARMACJI
UJ CM

Koordynatorki z ramienia STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH UJ CM

Koordynator z ramienia SAMORZĄDU STUDENTÓW
UJ CM