Organizatorzy

Główny organizator Oblicz Kariery UJ CM 2022

Współorganizatorzy

Zaproszone firmy i instytucje


LINKI DO STRON WWW

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUM

www.cm-uj.krakow.pl

SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

https://www.su.krakow.pl/

SDKA CM – Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

www.sdka.cm.uj.edu.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI I PROMOCJI CM http://www.dop.cm.uj.edu.pl


DZIAŁ NAUKI UJ CM


https://nauka.cm-uj.krakow.pl/
MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO UJ CM https://www.mckp.uj.edu.pl/
SZKOŁA DOKTORSKA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU UJCM https://szkoladoktorska.cm-uj.krakow.pl/pl/strona-glowna/

SAMORZĄD STUDENTÓW COLLEGIUM MEDICUM

http://samorzad.cm-uj.krakow.pl

IFMSA POLAND ODDZIAŁ KRAKÓW

http://krakow.ifmsa.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW FARMACJI UJ CM


http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/zarzad-ptsf-ujcm

STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE COLLEGIUM MEDICUM

http://stn.cm-uj.krakow.pl

STUDENCKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH UJ CM

https://www.facebook.com/STDLUJCM/

POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW STOMATOLOGII – ODDZIAŁ KRAKÓW

http://ptss.pl/krakow/

 

                                                                    

Wielkość fontu
Kontrast