Organizatorzy

Główny organizator Oblicz Kariery UJ CM 2019

Współorganizatorzy

 

 

 

 

Zaproszone firmy i instytucje

 

 

 

 

Organizatorzy Pikniku UJ CM 2019

Sekcja ds Dydaktyki i Karier Akademickich CM
Dział Organizacji i Promocji Collegium Medicum
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM
Akademicki Związek Sportowy UJ CM
Rada Mieszkańców DS UJ CM w Prokocimiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKI DO STRON WWW

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUM

www.cm-uj.krakow.pl

SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

www.su.krakow.pl

SDKA CM – Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

www.sdka.cm.uj.edu.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI I PROMOCJI CM

http://www.dop.cm.uj.edu.pl

STUDIUM SPORTU I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UJ CM http://www.studiumwf.cm-uj.krakow.pl
   

SAMORZĄD STUDENTÓW COLLEGIUM MEDICUM

http://samorzad.cm-uj.krakow.pl

IFMSA POLAND ODDZIAŁ KRAKÓW

http://krakow.ifmsa.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW FARMACJI UJ CM

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/zarzad-ptsf-ujcm

STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE COLLEGIUM MEDICUM

http://stn.cm-uj.krakow.pl

STUDENCKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH UJ CM

https://www.facebook.com/STDLUJCM/

POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW STOMATOLOGII UJ CM

http://ptss.pl/krakow/

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY UJ CM

http://www.azs.cm-uj.krakow.pl/
RADA MIESZKAŃCÓW DS UJ CM W PROKOCIMIU
 
http://samorzad.cm-uj.krakow.pl/organization/rada_mieszkancow

MSD POLSKA SP. Z O.O.

https://www.msd.pl/home/

DAVITA POLAND SP. Z O.O.

https://international.davita.com/pl/

ALAB LABORATORIA SP. Z O.O.

https://www.alablaboratoria.pl/

BECTON DICKINSON POLSKA

https://www.bd.com/pl-pl

DIAHEM DIAGNOSTIC PRODUCTS SP. Z O.O.

http://www.diahem.pl/frontend/
GABINET DIETETYCZNY – YM DIETETYKA

https://www.ym-dietetyka.pl
DSW PSYCHODIETETYKA
http://dspsychodietetyka.pl