Poprzednie edycjeOblicza Kariery w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Celem przyświecającym organizowaniu Oblicz Kariery jest przybliżenie studentom oraz absolwentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej poprzez prezentację licznych możliwości: od staży podyplomowych, poprzez kursy specjalistyczne oraz studia podyplomowe, zatrudnienie w placówkach medycznych, do stworzenia biznesplanu i otwarcia własnej firmy.

Poprzednie edycje Oblicz Kariery UJ CM / Dni Kariery UJ CM

 

EDYCJA 2023

ODBYŁY SIĘ W FORMIE ONLINE i STACJONARNIE W DNIACH 29.05 – 02.06.2023

Program Oblicz Kariery był skupiony wokół branżowych debat zawodowych na wszystkich kierunkach studiów. Przy dużym zaangażowaniu władz wydziałowych oraz wsparciu studentów udało się zorganizować profesjonalne spotkania z przedstawicielami izb zawodowych oraz zaprosić exportowa branżowych. Debaty były skupione wokół szans i wyzwań jakie są związane z wejściem na rynek pracy w danym zawodzie medycznym. 


EDYCJA 2022

ODBYŁY SIĘ W FORMIE ONLINE i STACJONARNIE W DNIACH 30.05 – 03.06.2022

Ostatni tydzień maja upłynął bardzo szybko, gdyż wypełniony był kilkunastoma spotkaniami, warsztatami i prezentacjami, które miały miejsce w formie online i  stacjonarnie.

Tradycyjnie każdy nasz student miał możliwość dopasować program do swoich zainteresowań, gdyż oferta była urozmaicona z udziałem przedstawicieli firm, instytucji czy aktywnych zawodowo absolwentów.
Poniżej umieszczamy szczegółowy opis przygotowanych wydarzeń w ramach edycji 2022


EDYCJA 2021

ODBYŁY SIĘ W FORMIE ONLINE W DNIACH 24 – 28.05.2021

Po raz pierwszy Oblicza Kariery UJCM w pełnym wydaniu odbyły się w formie online przy wykorzystaniu platformy MS Teams. W spotkaniach, wykładach oraz prezentacjach uczestniczyło ponad pół tysiąca studentów, doktorantów oraz absolwentów Collegium Medicum.  
Zakres programu wydarzenia został podzielony tematycznie dla trzech wydziałów UJCM. Tak aby zainteresowane osoby mogły otrzymać jak najbardziej skonkretyzowaną dawkę wiedzy. Część spotkań miał charakter ogólny i korzystali z niego wszyscy uczestnicy.
Poniżej umieszczamy szczegółowy opis przygotowanych wydarzeń w ramach edycji 2021


EDYCJA 2020

ODBYŁY SIĘ W FORMIE ONLINE

W związku z zakazem organizacji wydarzeń stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie wynikającym z panującej pandemii. Oblicza Kariery UJ CM obyły się w bardzo ograniczonej formie. Na prośbę studentów ostatnich lat z kierunku lekarskiego i lekarsko – dentystycznego w dniu 22 czerwca odbyło się spotkanie online z przedstawicielem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Panem dr Mariuszem Janikowskim, stażystami z krakowskich szpitali oraz władzami UJ CM. Na spotkaniu omówione zostały kwestie prawno – organizacyjne jak i odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, w której uczestniczyli wszyscy zaproszeni goście.  


EDYCJA 2019

ODBYŁY SIĘ W DNIACH 25-31.05.2019

W dniach 25-31 maja na trzech wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbyły się Oblicza Kariery UJ CM, czyli cykl wykładów i warsztatów, których celem jest pomoc w świadomym kształtowaniu ścieżki zawodowej. W zajęciach uczestniczyło kilkuset studentów oraz absolwentów ze wszystkich kierunków. Oblicza Kariery rozpoczęła konferencja zatytułowana „Prawo pracy” poprowadzona przez ekspertów z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ oraz Katedry Polityki Gospodarczej UJ. W drugim dniu wydarzenia odbyły się praktyczne zajęcia warsztatowe z USG przygotowane przez oddziały kliniczne Szpitala Uniwersyteckiego i Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM. O sytuacji absolwentów na rynku pracy dyskutowano podczas debaty z udziałem studentów farmacji, przedstawicieli firm z branży farmaceutycznej oraz władz Wydziału Farmaceutycznego. Studenci z kierunku analityka medyczna mieli możliwość uczestniczenia w specjalistycznych warsztatach serologicznych. Dużym zainteresowaniem studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego cieszyło się spotkanie z reprezentantem Okręgowej Izby Lekarskiej oraz stażystami z krakowskich szpitali poświęcone stażom. Podczas kolejnych dni odbyły się spotkania poświęcone możliwościom wymian, wyjazdów oraz praktyk zagranicznych oferowanych studentom Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz ścieżkom rozwoju w koncernach farmaceutycznych, laboratoriach diagnostycznych i stacjach dializ.
Osoby planujące prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze medycznym uczestniczyły w konsultacjach z ekspertem, podczas których zapoznały się z praktycznymi wskazówkami na temat pozyskiwania funduszy na badania naukowe. Ciekawy program warsztatów i zajęć został przygotowany dla studentów kierunku dietetyka, w czasie których przedstawiono zagadnienia związane z wyposażeniem i prowadzeniem profesjonalnego gabinetu dietetycznego, poruszono również tematy z obszaru psychodietetyki. Ostatnim punktem Oblicz Kariery było spotkanie, na którym zaprezentowano ofertę Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ na rok akademicki 2019/2020. Wydarzenie przygotowali wspólnie: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM oraz organizacje studenckie: Samorząd Studentów UJ CM, IFMSA Poland – oddział Kraków, STN UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii UJ CM i Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM. Na zakończenie Oblicz Kariery odbył się 2. Piknik UJ CM
 
EDYCJA 2018

ODBYŁY SIĘ W DNIACH 21-26.05.2018

W dniach 21–26 maja na trzech wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbyły się Oblicza Kariery, czyli cykl wykładów i warsztatów, których celem jest pomoc w świadomymf kształtowaniu ścieżki zawodowej. W zajęciach uczestniczyło ponad 500 studentów oraz absolwentów ze wszystkich kierunków. Oblicza Kariery rozpoczęły  praktyczne zajęcia warsztatowe z USG przygotowane przez oddziały kliniczne Szpitala Uniwersyteckiego i jednostki UJ CM. Studenci z kierunków farmacja i dietetyka wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami firm, a  studenci ostatnich lat kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego – z reprezentantami Okręgowej Izby Lekarskiej, pracownikami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz młodymi lekarzami rezydentami z krakowskich szpitali, z którymi omawiali zagadnienia związane ze stażem i rezydenturą. Interesujące było również  spotkanie poświęcone możliwościom wymian, wyjazdów oraz praktyk zagranicznych oferowanych studentom wszystkich wydziałów UJ CM. Osoby planujące prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze medycznym miały możliwość odbycia konsultacji z ekspertem oraz zapoznania się z  praktycznymi wskazówkami na temat pozyskiwania funduszy na badania naukowe.
Osobnym punktem Oblicz Kariery był blok wykładowy poświęcony otwarciu przewodu doktorskiego oraz  przebiegowi studiów doktoranckich w UJ CM. Dodatkowo studenci kierunków fizjoterapia oraz analityka medyczna mieli możliwość skorzystania z profesjonalnych warsztatów praktycznych. Wydarzenie przygotowali wspólnie: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM oraz organizacje studenckie: Samorząd Studentów UJ CM, IFMSA Poland – oddział Kraków, STN UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM oraz Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM. W tym roku na zakończenie Oblicz Kariery odbył się 1. Piknik UJ CM

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


EDYCJA 2017

ODBYŁY SIĘ W DNIACH  17-20.05.2017

W dniach 17–20 maja na trzech wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbyły się Oblicza Kariery, czyli cykl wykładów i warsztatów, których celem jest wsparcie w świadomym kształtowaniu ścieżki zawodowej. W zajęciach uczestniczyło  blisko 500 studentów oraz absolwentów ze wszystkich kierunków. Tegoroczne Oblicza Kariery rozpoczęły praktyczne zajęcia warsztatowe z USG przygotowane przez oddziały kliniczne Szpitala Uniwersyteckiego i jednostki UJ CM oraz ćwiczenia fantomowe z licówek i implantów w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej. Studenci z kierunków fizjoterapia, dietetyka, farmacja i analityka medyczna wzięli udział w zajęciach z zaproszonymi przedstawicielami firm, a  studenci ostatnich lat kierunku lekarskiego dyskutowali o prawach i obowiązkach stażystów z przedstawicielami Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitala im. Jana Pawła II i Szpitala im. Dietla w Krakowie. Interesujący przebieg miała debata studentówi kierunku lekarsko-dentystycznego z zaproszonymi pracodawcami, która dotyczyła szans i zagrożeń na rynku pracy, z jakimi spotykają się absolwenci stomatologii. Studenci Wydziału Farmaceutycznego mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami m.in. Okręgowej Izby Aptekarskiej, Jagiellońskiego Centrum Innowacji UJ czy dydaktykami, aby porozmawiać o ścieżkach dalszej kariery naukowej i zawodowej. Osoby zainteresowane rozwojem umiejętności interpersonalnych skorzystały z warsztatów managerskich, psychologicznych i motywacyjnych. Była też możliwość zdobycia szczegółowych informacji na temat przepisów prawnych i podatkowych związanych z prowadzeniem gabinetu  lekarskiego, a także form dofinansowanie i rozwoju własnego biznesu medycznego. Ostatnim punktem Oblicz Kariery był blok wykładowo-warsztatowy dla kierunku położnictwo. Wydarzenie wspólnie przygotowali: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM oraz organizacje studenckie: Samorząd Studentów UJ CM, IFMSA Poland – oddział Kraków, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii – oddział Kraków, STN UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji oraz Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej UJ CM.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


EDYCJA 2016

ODBYŁY SIĘ W DNIACH  25-28.04.2016

Po raz drugi Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wraz z organizacjami studenckimi (Samorządem Studentów UJ CM, IFMSA Poland – oddział Kraków, Młodą Farmacją – oddział Kraków, STN UJ CM oraz Towarzystwem Studentów Analityki Medycznej UJ CM) zorganizowały Dni Kariery UJ CM na trzech wydziałach UJ CM. Podczas pierwszego dnia odbyły się praktyczne zajęcia warsztatowe z USG Fast przygotowane przez Oddziały Kliniczne Szpitala Uniwersyteckiego, w których brali udział studenci Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. W dniu 26 kwietnia odbyła się trójstronna debata między studentami, władzami uczelni a przedstawicielami pracodawców z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, ZOZ Sucha Beskidzka oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, która dotyczyła oceny bieżącej sytuacji naszych absolwentów na rynku pracy w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań pracodawców. W środę, 27 kwietnia uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach wyjazdów zagranicznych przygotowanych w programie Erasmus plus podczas prezentacji mgr Moniki Rzący z Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ oraz o praktykach zawodowych Erasmus plus objaśnionych przez specjalistów z Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa. Dodatkowo o wakacyjnych wymianach w ramach IFMSA Poland dostępnych obecnie dla studentów i absolwentów opowiedzieli studenci z krakowskiego oddziału IFMSA. Wykład na temat modułowego trybu specjalizacji wygłosił dr Zbigniew Węgrzyn Koordynator Zespołu ds. Programów Specjalizacji i Akredytacji z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dodatkowo zainteresowane osoby zapoznały się z możliwościami dofinansowania własnej działalności gospodarczej podczas zajęć przeprowadzonych przez dr Zofię Gródek – Szostak, wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Natomiast studenci Wydziału Farmaceutycznego UJ CM spotkali się z przedstawicielami Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie oraz ekspertami z firmy Elpharma szkolenia i doradztwo. W czwartek 28 kwietnia zajęcia o wyborze specjalizacji przeprowadziła dr Agnieszka Skrzypek z Zakładu Dydaktyki Medycznej WL. Dodatkowo osoby studiujące na kierunku Fizjoterapia skorzystały z specjalistycznych warsztatów przygotowanych przez firmę FIZJOTERAPIA Polska. Natomiast na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w tym dniu odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego z Panią dr hab. n. med. Joanną Bonior a firma BioMerieux przygotowała prezentacje dla studentów z kierunku – Analityka Medyczna.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


EDYCJA 2015

ODBYŁY SIĘ W DNIACH  18-20.03.2015

W dniach 18-20 bm. odbywała się tegoroczna edycja Dni Kariery Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Po raz pierwszy Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wraz z organizacjami studenckimi (Samorządem Studentów UJ CM, IFMSA Poland – odział Kraków, Młodą Farmacją – oddział Kraków oraz STN UJ CM) zorganizowały wydarzenie równocześnie na trzech wydziałach UJ CM. Podczas dwóch pierwszych dni, odbyły się specjalistyczne warsztaty i prezentacje przygotowane przez zaproszone firmy i stowarzyszenia. Dużą uwagę poświęcono możliwościom wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ studia i praktyki oraz opisowi programów wyjazdów zagranicznych na Wydziale Lekarskim UJ CM. W salach wykładowych Wydziału Farmaceutycznego UJ CM i Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, studenci mogli skorzystać ze spotkania z doradcą zawodowym oraz trenerami ćwiczącymi umiejętności interpersonalne. Natomiast studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu uczestniczyli w warsztatach z fizjoterapii sportowej. Ostatni dzień zgromadził liczną widownie na Auli Nowodworskiego, gdzie Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia Dr Jolanta Orłowska – Heizman, Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Tomasz Grodzicki i Prodziekan WL ds. studenckich prof. Krzysztof Żmudka odpowiadali na pytania studentów z zakresu staży podyplomowych, egzaminów LEK/LDEK oraz rezydentur i modułowego systemu specjalizacji. W tym samym czasie studenci Wydziału Farmaceutycznego UJ CM mieli okazje wysłuchać wykładu prof. Zbigniewa Fijałka z Narodowego Instytutu Leków oraz spotkać się z przedstawicielami firm z branży farmaceutycznej.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


EDYCJA 2014

ODBYŁY SIĘ W DNIACH  20-22.05.2014

W Centrum Dydaktyczno – Kongresowym WL UJ CM odbyła się kolejna edycja Dni Kariery dla studentów i absolwentów UJ CM, zorganizowana przez Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM oraz organizacje studenckie UJ CM. Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler oraz prof. Beta Tobiasz – Adamczyk Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM. Pierwsza część spotkania była poświęcona działalności Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Drugą część przeznaczono na przedstawienie oferty specjalistycznych kursów dokształcających w Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM oraz ofercie studiów podyplomowych przygotowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Drugi dzień spotkań został podzielony na warsztaty i wykłady tematyczne dla studentów i absolwentów trzech wydziałów UJ CM. Zajęcia poświęcono otwieraniu i prowadzeniu własnej działalności medycznej, możliwościom wyjazdów na naukowe wymiany zagraniczne oraz szansom, jakie dają studia doktoranckie w UJ CM.  Dodatkowo studenci Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, spotkali się z zaproszonymi pracodawcami z branży aptekarskiej i farmaceutycznej. Ostatni dzień spotkań miał formę specjalistycznych warsztatów komputerowych z przedstawicielami firm z branży oprogramowania medycznego przeznaczonych dla przyszłych lekarzy oraz zajęć coachingowych dedykowanych przyszłym fizjoterapeutom i dietetykom.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


EDYCJA 2013

ODBYŁY SIĘ W DNIACH  16-17.05.2013

W Centrum Dydaktyczno – Kongresowym przy ul. św. Łazarza odbyła się kolejna edycja dni kariery dla studentów i absolwentów UJ CM, zorganizowana przez Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM oraz organizacje studenckie. Uroczystego otwarcia dokonała prof. Beta Tobiasz – Adamczyk – Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM oraz prof. Andrzej Matyja – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Studenci i absolwenci zapoznali się z ofertą studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu oraz dowiedzieli się o przebiegu stażu podyplomowego i warunkach zatrudnienia w Szpitalu Uniwersyteckim. Drugi dzień spotkań rozpoczął się od wykładu przygotowanego przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, poświęconemu otwarciu i prowadzeniu własnej działalności medycznej. Odbyły się również warsztaty tematyczne dla studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, którzy uczestniczyli w panelu dyskusyjnym z przedstawicielami firm farmaceutycznych. Natomiast przyszli lekarze odbyli warsztaty z ekspertami z zakresu zakładania i praktycznego zarządzania własną firmą medyczną przy wykorzystaniu dotacji unijnych.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ