Poprzednie edycjeOblicza Kariery w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Celem przyświecającym organizowaniu Oblicz Kariery jest przybliżenie studentom oraz absolwentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej poprzez prezentację licznych możliwości: od staży podyplomowych, poprzez kursy specjalistyczne oraz studia podyplomowe, zatrudnienie w placówkach medycznych, do stworzenia biznesplanu i otwarcia własnej firmy.

Poprzednie edycje Oblicz Kariery UJ CM / Dni Kariery UJ CM

EDYCJA 2020

ODBYŁY SIĘ W FORMIE ONLINE

W związku z zakazem organizacji wydarzeń stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie wynikającym z panującej pandemii. Oblicza Kariery UJ CM obyły się w bardzo ograniczonej formie. Na prośbę studentów ostatnich lat z kierunku lekarskiego i lekarsko – dentystycznego w dniu 22 czerwca odbyło się spotkanie online z przedstawicielem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Panem dr Mariuszem Janikowskim, stażystami z krakowskich szpitali oraz władzami UJ CM. Na spotkaniu omówione zostały kwestie prawno – organizacyjne jak i odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, w której uczestniczyli wszyscy zaproszeni goście.  


EDYCJA 2019

ODBYŁY SIĘ W DNIACH 25-31.05.2019

W dniach 25-31 maja na trzech wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbyły się Oblicza Kariery UJ CM, czyli cykl wykładów i warsztatów, których celem jest pomoc w świadomym kształtowaniu ścieżki zawodowej. W zajęciach uczestniczyło kilkuset studentów oraz absolwentów ze wszystkich kierunków. Oblicza Kariery rozpoczęła konferencja zatytułowana „Prawo pracy” poprowadzona przez ekspertów z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ oraz Katedry Polityki Gospodarczej UJ. W drugim dniu wydarzenia odbyły się praktyczne zajęcia warsztatowe z USG przygotowane przez oddziały kliniczne Szpitala Uniwersyteckiego i Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM. O sytuacji absolwentów na rynku pracy dyskutowano podczas debaty z udziałem studentów farmacji, przedstawicieli firm z branży farmaceutycznej oraz władz Wydziału Farmaceutycznego. Studenci z kierunku analityka medyczna mieli możliwość uczestniczenia w specjalistycznych warsztatach serologicznych. Dużym zainteresowaniem studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego cieszyło się spotkanie z reprezentantem Okręgowej Izby Lekarskiej oraz stażystami z krakowskich szpitali poświęcone stażom. Podczas kolejnych dni odbyły się spotkania poświęcone możliwościom wymian, wyjazdów oraz praktyk zagranicznych oferowanych studentom Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz ścieżkom rozwoju w koncernach farmaceutycznych, laboratoriach diagnostycznych i stacjach dializ.
Osoby planujące prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze medycznym uczestniczyły w konsultacjach z ekspertem, podczas których zapoznały się z praktycznymi wskazówkami na temat pozyskiwania funduszy na badania naukowe. Ciekawy program warsztatów i zajęć został przygotowany dla studentów kierunku dietetyka, w czasie których przedstawiono zagadnienia związane z wyposażeniem i prowadzeniem profesjonalnego gabinetu dietetycznego, poruszono również tematy z obszaru psychodietetyki. Ostatnim punktem Oblicz Kariery było spotkanie, na którym zaprezentowano ofertę Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ na rok akademicki 2019/2020. Wydarzenie przygotowali wspólnie: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM oraz organizacje studenckie: Samorząd Studentów UJ CM, IFMSA Poland – oddział Kraków, STN UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii UJ CM i Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM. Na zakończenie Oblicz Kariery odbył się 2. Piknik UJ CM
 
EDYCJA 2018

ODBYŁY SIĘ W DNIACH 21-26.05.2018

W dniach 21–26 maja na trzech wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbyły się Oblicza Kariery, czyli cykl wykładów i warsztatów, których celem jest pomoc w świadomymf kształtowaniu ścieżki zawodowej. W zajęciach uczestniczyło ponad 500 studentów oraz absolwentów ze wszystkich kierunków. Oblicza Kariery rozpoczęły  praktyczne zajęcia warsztatowe z USG przygotowane przez oddziały kliniczne Szpitala Uniwersyteckiego i jednostki UJ CM. Studenci z kierunków farmacja i dietetyka wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami firm, a  studenci ostatnich lat kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego – z reprezentantami Okręgowej Izby Lekarskiej, pracownikami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz młodymi lekarzami rezydentami z krakowskich szpitali, z którymi omawiali zagadnienia związane ze stażem i rezydenturą. Interesujące było również  spotkanie poświęcone możliwościom wymian, wyjazdów oraz praktyk zagranicznych oferowanych studentom wszystkich wydziałów UJ CM. Osoby planujące prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze medycznym miały możliwość odbycia konsultacji z ekspertem oraz zapoznania się z  praktycznymi wskazówkami na temat pozyskiwania funduszy na badania naukowe.
Osobnym punktem Oblicz Kariery był blok wykładowy poświęcony otwarciu przewodu doktorskiego oraz  przebiegowi studiów doktoranckich w UJ CM. Dodatkowo studenci kierunków fizjoterapia oraz analityka medyczna mieli możliwość skorzystania z profesjonalnych warsztatów praktycznych. Wydarzenie przygotowali wspólnie: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM oraz organizacje studenckie: Samorząd Studentów UJ CM, IFMSA Poland – oddział Kraków, STN UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM oraz Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM. W tym roku na zakończenie Oblicz Kariery odbył się 1. Piknik UJ CM

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


EDYCJA 2017

ODBYŁY SIĘ W DNIACH  17-20.05.2017

W dniach 17–20 maja na trzech wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbyły się Oblicza Kariery, czyli cykl wykładów i warsztatów, których celem jest wsparcie w świadomym kształtowaniu ścieżki zawodowej. W zajęciach uczestniczyło  blisko 500 studentów oraz absolwentów ze wszystkich kierunków. Tegoroczne Oblicza Kariery rozpoczęły praktyczne zajęcia warsztatowe z USG przygotowane przez oddziały kliniczne Szpitala Uniwersyteckiego i jednostki UJ CM oraz ćwiczenia fantomowe z licówek i implantów w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej. Studenci z kierunków fizjoterapia, dietetyka, farmacja i analityka medyczna wzięli udział w zajęciach z zaproszonymi przedstawicielami firm, a  studenci ostatnich lat kierunku lekarskiego dyskutowali o prawach i obowiązkach stażystów z przedstawicielami Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitala im. Jana Pawła II i Szpitala im. Dietla w Krakowie. Interesujący przebieg miała debata studentówi kierunku lekarsko-dentystycznego z zaproszonymi pracodawcami, która dotyczyła szans i zagrożeń na rynku pracy, z jakimi spotykają się absolwenci stomatologii. Studenci Wydziału Farmaceutycznego mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami m.in. Okręgowej Izby Aptekarskiej, Jagiellońskiego Centrum Innowacji UJ czy dydaktykami, aby porozmawiać o ścieżkach dalszej kariery naukowej i zawodowej. Osoby zainteresowane rozwojem umiejętności interpersonalnych skorzystały z warsztatów managerskich, psychologicznych i motywacyjnych. Była też możliwość zdobycia szczegółowych informacji na temat przepisów prawnych i podatkowych związanych z prowadzeniem gabinetu  lekarskiego, a także form dofinansowanie i rozwoju własnego biznesu medycznego. Ostatnim punktem Oblicz Kariery był blok wykładowo-warsztatowy dla kierunku położnictwo. Wydarzenie wspólnie przygotowali: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM oraz organizacje studenckie: Samorząd Studentów UJ CM, IFMSA Poland – oddział Kraków, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii – oddział Kraków, STN UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji oraz Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej UJ CM.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


EDYCJA 2016

ODBYŁY SIĘ W DNIACH  25-28.04.2016

Po raz drugi Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wraz z organizacjami studenckimi (Samorządem Studentów UJ CM, IFMSA Poland – oddział Kraków, Młodą Farmacją – oddział Kraków, STN UJ CM oraz Towarzystwem Studentów Analityki Medycznej UJ CM) zorganizowały Dni Kariery UJ CM na trzech wydziałach UJ CM. Podczas pierwszego dnia odbyły się praktyczne zajęcia warsztatowe z USG Fast przygotowane przez Oddziały Kliniczne Szpitala Uniwersyteckiego, w których brali udział studenci Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. W dniu 26 kwietnia odbyła się trójstronna debata między studentami, władzami uczelni a przedstawicielami pracodawców z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, ZOZ Sucha Beskidzka oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, która dotyczyła oceny bieżącej sytuacji naszych absolwentów na rynku pracy w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań pracodawców. W środę, 27 kwietnia uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach wyjazdów zagranicznych przygotowanych w programie Erasmus plus podczas prezentacji mgr Moniki Rzący z Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ oraz o praktykach zawodowych Erasmus plus objaśnionych przez specjalistów z Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa. Dodatkowo o wakacyjnych wymianach w ramach IFMSA Poland dostępnych obecnie dla studentów i absolwentów opowiedzieli studenci z krakowskiego oddziału IFMSA. Wykład na temat modułowego trybu specjalizacji wygłosił dr Zbigniew Węgrzyn Koordynator Zespołu ds. Programów Specjalizacji i Akredytacji z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dodatkowo zainteresowane osoby zapoznały się z możliwościami dofinansowania własnej działalności gospodarczej podczas zajęć przeprowadzonych przez dr Zofię Gródek – Szostak, wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Natomiast studenci Wydziału Farmaceutycznego UJ CM spotkali się z przedstawicielami Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie oraz ekspertami z firmy Elpharma szkolenia i doradztwo. W czwartek 28 kwietnia zajęcia o wyborze specjalizacji przeprowadziła dr Agnieszka Skrzypek z Zakładu Dydaktyki Medycznej WL. Dodatkowo osoby studiujące na kierunku Fizjoterapia skorzystały z specjalistycznych warsztatów przygotowanych przez firmę FIZJOTERAPIA Polska. Natomiast na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w tym dniu odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego z Panią dr hab. n. med. Joanną Bonior a firma BioMerieux przygotowała prezentacje dla studentów z kierunku – Analityka Medyczna.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


EDYCJA 2015

ODBYŁY SIĘ W DNIACH  18-20.03.2015

W dniach 18-20 bm. odbywała się tegoroczna edycja Dni Kariery Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Po raz pierwszy Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM wraz z organizacjami studenckimi (Samorządem Studentów UJ CM, IFMSA Poland – odział Kraków, Młodą Farmacją – oddział Kraków oraz STN UJ CM) zorganizowały wydarzenie równocześnie na trzech wydziałach UJ CM. Podczas dwóch pierwszych dni, odbyły się specjalistyczne warsztaty i prezentacje przygotowane przez zaproszone firmy i stowarzyszenia. Dużą uwagę poświęcono możliwościom wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ studia i praktyki oraz opisowi programów wyjazdów zagranicznych na Wydziale Lekarskim UJ CM. W salach wykładowych Wydziału Farmaceutycznego UJ CM i Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, studenci mogli skorzystać ze spotkania z doradcą zawodowym oraz trenerami ćwiczącymi umiejętności interpersonalne. Natomiast studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu uczestniczyli w warsztatach z fizjoterapii sportowej. Ostatni dzień zgromadził liczną widownie na Auli Nowodworskiego, gdzie Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia Dr Jolanta Orłowska – Heizman, Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Tomasz Grodzicki i Prodziekan WL ds. studenckich prof. Krzysztof Żmudka odpowiadali na pytania studentów z zakresu staży podyplomowych, egzaminów LEK/LDEK oraz rezydentur i modułowego systemu specjalizacji. W tym samym czasie studenci Wydziału Farmaceutycznego UJ CM mieli okazje wysłuchać wykładu prof. Zbigniewa Fijałka z Narodowego Instytutu Leków oraz spotkać się z przedstawicielami firm z branży farmaceutycznej.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


EDYCJA 2014

ODBYŁY SIĘ W DNIACH  20-22.05.2014

W Centrum Dydaktyczno – Kongresowym WL UJ CM odbyła się kolejna edycja Dni Kariery dla studentów i absolwentów UJ CM, zorganizowana przez Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM oraz organizacje studenckie UJ CM. Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler oraz prof. Beta Tobiasz – Adamczyk Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM. Pierwsza część spotkania była poświęcona działalności Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Drugą część przeznaczono na przedstawienie oferty specjalistycznych kursów dokształcających w Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM oraz ofercie studiów podyplomowych przygotowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Drugi dzień spotkań został podzielony na warsztaty i wykłady tematyczne dla studentów i absolwentów trzech wydziałów UJ CM. Zajęcia poświęcono otwieraniu i prowadzeniu własnej działalności medycznej, możliwościom wyjazdów na naukowe wymiany zagraniczne oraz szansom, jakie dają studia doktoranckie w UJ CM.  Dodatkowo studenci Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, spotkali się z zaproszonymi pracodawcami z branży aptekarskiej i farmaceutycznej. Ostatni dzień spotkań miał formę specjalistycznych warsztatów komputerowych z przedstawicielami firm z branży oprogramowania medycznego przeznaczonych dla przyszłych lekarzy oraz zajęć coachingowych dedykowanych przyszłym fizjoterapeutom i dietetykom.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


EDYCJA 2013

ODBYŁY SIĘ W DNIACH  16-17.05.2013

W Centrum Dydaktyczno – Kongresowym przy ul. św. Łazarza odbyła się kolejna edycja dni kariery dla studentów i absolwentów UJ CM, zorganizowana przez Sekcję ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM oraz organizacje studenckie. Uroczystego otwarcia dokonała prof. Beta Tobiasz – Adamczyk – Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM oraz prof. Andrzej Matyja – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Studenci i absolwenci zapoznali się z ofertą studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu oraz dowiedzieli się o przebiegu stażu podyplomowego i warunkach zatrudnienia w Szpitalu Uniwersyteckim. Drugi dzień spotkań rozpoczął się od wykładu przygotowanego przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, poświęconemu otwarciu i prowadzeniu własnej działalności medycznej. Odbyły się również warsztaty tematyczne dla studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, którzy uczestniczyli w panelu dyskusyjnym z przedstawicielami firm farmaceutycznych. Natomiast przyszli lekarze odbyli warsztaty z ekspertami z zakresu zakładania i praktycznego zarządzania własną firmą medyczną przy wykorzystaniu dotacji unijnych.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ